”If you think competence costs –

 try incompetence…”

Johan Stael von Holstein

 

smartpeople
skal drive kompetansebaserte og verdiskapende
rekrutteringsprosesser.