Engasjement, begeistring og entusiasme

Visjon og verdier

Gjennom bransjenærhet og -interesse er vi levende opptatt av og engasjert i å følge med hvordan markedet utvikler seg. Vi ønsker å holde oss løpende oppdatert om hvilke trender som daglig påvirker situasjonen til selskapene og menneskene innenfor våre fokusområder – og viser dette engasjementet utad gjennom innlevelse og begeistring.

Vår visjon
Med utgangspunkt i vår bransjespesialisering, har vi verken ønske eller mål om å bli størst. Smartpeople vil fokusere på verdier – som har større betydning for våre kunder enn det at vi er størst.

Vi har nedfelt følgende visjon:
Vi skal være det mest anerkjente og naturlige førstevalget for rekruttering av ledere og kompetansepersoner innen retail/kjededrift og merkevareindustri i Norge.

Våre verdier
Vel så viktig som fagkunnskap og metodikk, er grunnleggende verdier og holdninger. Hvorfor er verdiene så viktig for oss? I våre øyne er det verdiene, verdisynet og bedriftskulturen som er bærebjelken i enhver bedrift. Det er gjennom disse vi skaper holdningene til arbeidet vårt, og måten vi kommuniserer og opptrer overfor kunder og kandidater. For oss vil alltid verdiene våre være ledende for det vi gjør, og de vil tydelig signaliseres i alle våre aktiviteter.

Individet og menneskeorienteringen er viktigst i vårt system. Både kandidatenes og kundens (selskapets) beste settes høyere enn økonomisk gevinst for Smartpeople.

Empati: Tydelig menneskeorientering, ydmykhet, evne og interesse for å forstå menneskene vi møter – enten det er på kundesiden eller blant kandidater.

Respekt: Anerkjenne og respektere at vi er forskjellige, og innse at alle har sin verdi og plass. Gjennom raushet, personlig stil og faglig respekt vinne de beste forhold til kunder og kandidater, og være opptatt av en balanse i dialogen mellom rekrutterer og kandidatene. Vi får det beste ut av kandidater ved å løfte dem, og ikke holde noen nede.

Stolthet: Vi er opptatt av å jobbe ut fra en plattform om faglig stolthet, der vi tar utgangspunkt i grunnelementer som; etikk/moral, kvalitet i alle ledd, profesjonalitet, ærlighet og kompetanse. Dersom vi ikke opplever å inneha nødvendig kunnskap eller kompetanse, eller føler oss ukomfortable med noe, så vil vi alltid kommunisere dette åpent til våre oppdragsgivere.

Mot og dristighet: Ut fra egen bransjeforståelse, kunnskap og kompetanse om de ulike fagområdene, har vi både evne og mot til å utfordre kunder og kandidater. Vi er også opptatt av å være tydelige i dialogen med kandidater og oppdragsgivere.

Engasjement, begeistring og entusiasme: Gjennom vår tydelige forankring, interesse og bransjenærhet er vi levende opptatt av og engasjert i å følge med hvordan de ulike bransjene og markedene utvikler seg. Vi ønsker å holde oss løpende oppdatert om hvilke trender som daglig påvirker situasjonen til selskapene og menneskene innenfor våre fokusområder – og vi skal vise dette engasjementet utad gjennom innlevelse og begeistring.

Besøks- og postadresse (NB! Ny adresse fra 04.01.2021):
Smartpeople Search & Selection AS
Østensjøveien 43 (v/Brynseng T-Banestasjon)
0667 Oslo