Tjenester

Vi har en solid forståelse for både menneskene,  verdikjedene og forretningsprosessene i de markedene vi jobber innenfor. For oss er dette er en naturlig tilleggsverdi, som vi tilfører de oppdragene vi jobber med. Rutiner og en strukturert rekrutteringsprosess er viktig, men like viktig er forståelsen for menneskene, markeds-, bransje- og fagområdene. Å finne den riktige lederen eller kompetansepersonen er en krevende oppgave, og er i mange sammenhenger en utfordrende øvelse.

I dette bildet forsøker vi å redusere all mulig usikkerhet, og sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for våre oppdragsgivere. I likhet med de fleste andre, så kan vi ikke garantere for mennesker og deres adferd. Men vi skal på beste måte kartlegge aktuelle kandidater, og fremme de mest motiverte, relevante og kompetente til den aktuelle stillingen. Dette gjør vi med utgangspunkt i en oppdatert forståelse for situasjonen og fremtidige behov, mer enn historiske forventninger.

Vi har flere måter å tilnærme oss kandidater og ulike prosesser/metoder, og disse er:

 • Annonsert rekruttering
  Ved rekruttering hvor oppdragsgiver ønsker annonsering som metode, bistår Smartpeople med utarbeidelse og forberedelse av annonsering, samt gir råd om valg av media og ulike publiseringsløsninger. Smartpeople tar ansvar for all publisering i de ulike mediekanalene, og sikrer administrativt arbeid og oppfølging med alle innkomne søknader og telefonhenvendelser knyttet til annonseringen.
 • Search
  Når våre oppdragsgivere ikke ønsker stillingen annonsert, kartlegger Smartpeople mulige og aktuelle kandidater ved aktivt, men diskret søk i markedet. Dette betyr kartlegging gjennom vår omfattende database, tidligere prosesser/rekrutteringer, eksterne databaser og kilder, samt i vårt nettverk av ulike kildekontakter i den aktuelle bransjen. Disse kandidatene følger samme kvalitetsrutiner gjennom prosessen, til slutt presenterer vi et mindre utvalg med aktuelle kandidater for oppdragsgiver.
 • Avgrenset search
  Dersom oppdragsgiver gjennom sitt nettverk har kjennskap til aktuelle kandidater med relevant faglig bakgrunn, tar Smartpeople på seg å kontakte disse kandidatene for å presentere oppdragsgiver som potensiell arbeidsgiver for dem.
 • Annonsert kombinert med search
  Smartpeople kan etter nærmere avtale kombinere en annonsert rekruttering med diskret search. Dette er en ofte brukt rekrutteringsløsning for å sikre et bredere tilfang av kandidater med ulik inngang til en leder- eller kompetansestilling.
 • Sluttvurdering
  Dersom du som oppdragsgiver for eksempel har en eller to «finalekandidater», men ønsker en nøytral tredjepartsvurdering, tilbyr vi en såkalt «sluttvurderingspakke». Dette er hensiktsmessig dersom det for eksempel vurderes internt opprykk/bevegelse i organisasjonen eller ved vurdering av ansettelse av en person man kjenner godt – men ønsker vurdert av ekstern rådgiver. Sluttvurdering består normalt av gjennomgang av stillingsfunksjon, kravspesifikasjon og målsettinger, personlighetstest/evnemåling, dybdesamtale og testevaluering, referansesjekk og tilbakerapportering til oppdragsgiver.
 • Outplacement/Coaching (toppledelse/executive program, mellomledelse og tyngre kompetansepersonell)
  Outplacement er et individuelt tilpasset karriereprogram beregnet på toppledere/ledere og kompetansepersoner som er sagt opp som følge av nedbemanning, eller er tilbudt en avtale/pakke for å si opp sin stilling. I samarbeid med oppdragsgiver/kunde etablerer og utvikler vi et program som strekker seg over flere uker/måneder, der vi sammen med kandidaten blir enige om å dekke en rekke kompetanseområder og temaer innen karriererådgivning. Etter forespørsel fra kandidater tilbyr vi også karriererådgivning og coaching, der vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset det konkrete behovet kandidaten fremmer.

 

 

Besøks- og postadresse (NB! Ny adresse fra 04.01.2021):
Smartpeople Search & Selection AS
Østensjøveien 43 (v/Brynseng T-Banestasjon)
0667 Oslo