Hvorfor du bør velge oss

Noen spørsmål som vi anbefaler deg å stille til din samarbeidspartner:

Q: Hvordan vet jeg at rådgiveren kjenner min bransje og mitt marked?
A: Vårt klare utgangspunkt for å arbeide med rekruttering er vår nære tilknytning til, erfaring og interesse for de bransjer vi jobber med. Kjennskap og kunnskap om markedet og bransjen kan vi derfor garantere, og er for oss en forutsetning. Vår erfaringsbakgrunn og bransjeforankring er sikkerhet for at vi kjenner våre utvalgte fokusområder svært godt. Vi ønsker rett og slett ikke å arbeide med oppdrag innenfor områder vi ikke har inngående kjennskap til. Da anbefaler vi heller andre aktører, dersom vi vet om noen som er spesifikt bedre på dette enn oss.

Q: Hvilke verdier og normer arbeider rekrutteringsselskapet etter?
A: Tydelig verdiforankring sier som regel veldig mye om substansen og holdningene i et selskap. En rekrutteringspartner blir deres forlengede arm ut i markedet, og vil således også representere og signalisere deres egen profil – med de muligheter det kan utgjøre. Be alltid om en beskrivelse av hvilke verdier din mulige partner vektlegger og arbeider etter, og vær sikker på at disse er forenlige med verdiene i deres eget selskap. Verdiene vi har nedfelt og arbeider ut fra har vi beskrevet her.

Q: Vil rådgiveren jeg engasjerer gjøre den faktiske jobben med søk og utvelgelse?
A: Hos oss er svaret JA! «What you see is what you get». Hos Smartpeople er det den/de rådgiverne du møter i innledende salgsmøte og under brief av oppdraget som vil stå ansvarlig og gjennomføre alle deler av prosessen og står for oppdraget.

Q: Hvor mye vil en utvelgelse eller et søk koste?
A: Andre rekrutteringsselskaper vil ofte ikke kunne gi et endelig og konkret svar på dette før man nærmer seg de siste fasene av et oppdrag, fordi honoraret bestemmes av en definert prosentandel av brutto betingelser til den endelige kandidaten som er heldig og får tilbud om stillingen. Vår prispolicy følger ikke dette prinsippet, og derfor vil oppdragsgiver alltid få et tilbud med fast honorar for det konkrete oppdraget – avhengig av valgt løsning og metodikk. Detaljene nedfelles i en formell avtale som signeres av begge parter. Dette sikrer at vi ikke tjener mer på at man faller ned på og velger en «dyr» kandidat, samtidig som vi sikrer full objektivitet i forhold til utvelgelsen av endelig kandidat til stillingen. En rekruttering er ingen kostnad, det må sees som en investering, og for de fleste bedrifter en meget betydelig en. Forhåpentligvis skal medarbeideren være i bedriften i mange år og slik sett vil det over tid dreie seg om en millioninvestering. Hvor ofte har noen spart seg rike?

Q: Hvor lang tid vil en rekrutteringsprosess eller søk ta?
A. Det vil variere etter type stilling, selskap og prosess, men vi vil alltid skape realistiske forventninger når det gjelder tid. Vi anbefaler svært sjelden en «kjapp løsning» på et rekrutteringsbehov, og vil normalt forberede oppdragsgiver på at prosessen vil ta noe tid – for å sikre et tilstrekkelig bredt utvalg av gode kandidater med høy kvalitet. I det lange løp er dette det beste og mest effektive for å sikre et godt resultat.

Q: Garanterer dere for arbeidet?
A: Vi innestår for alt arbeid og prosessene vi gjennomfører. Vi legger vår stolthet og faglige integritet i det vi gjør for våre kunder, og er opptatt av langsiktige og gode kundeforhold. Vi synes det er veldig gøy å få arbeide med nye kunder og nye oppdrag, men det er først når den nye kunden kommer tilbake og ønsker å dekke ytterligere rekrutteringsbehov at vi føler at vi har lykkes fullt ut. Dette betyr at vi vil arbeide frem til kundene er helt fornøyde. Det er imidlertid viktig å merke seg at vi ikke arbeider som etterforskere. Dette betyr at oppdragsgiver normalt eller så langt det er mulig vil få opplysninger om hvem vi kontakter som referanser, og vi vil referere til det som blir uttalt om den aktuelle kandidaten.

Vår grunnholdning er dog at vi stoler på mennesker rundt oss, og sammen med oppdragsgiver vil vi gjøre en vurdering av innholdet i referansen. Selv om garantier om mennesker er vanskelig å gi, vil vi alltid søke minnelige løsninger med kunden dersom et konkret problem dukker opp. Hvis det i etterkant av en rekruttering viser seg at det har vært svikt i deler av den prosessen vi har stått ansvarlig for, vil vi arbeide på ny for kunden frem til ny løsning foreligger. Vår suksess er fullstendig avhengig av tilfredse oppdragsgivere og ikke minst kandidater som føler seg vel ivaretatt og respektert.

Q: Vil oppdragsgiver og kandidatene være sikret konfidensialitet og integritet?
A: Dette er for oss helt nødvendige prinsipper som vi er helt avhengig av og som vi må etterleve for i det hele tatt være en del av rekrutteringssektoren. Personlige opplysninger håndteres og oppbevares konfidensielt ut i fra Datatilsynets tillatelse og krav. Det er en selvfølge at vi ikke benytter oss av kunnskap vi tilegner oss hos en samarbeidspartner i andre prosesser, og vi vil aldri jobbe på aktivt søk etter kandidater hos eksisterende oppdragsgivere.

Besøks- og postadresse (NB! Ny adresse fra 04.01.2021):
Smartpeople Search & Selection AS
Østensjøveien 43 (v/Brynseng T-Banestasjon)
0667 Oslo