Erfaringsbase

Vi jobber i dybden med våre oppdragsgivere, men hovedområdet er toppledelse, avdelings-/mellomledelse og spesialister.

Her er noen eksempler på stillingstyper og funksjoner vi har gjennomført executive search og rekruttering til:

 • Adm. dir./Daglig leder – Rekruttering av administrerende direktør og daglig leder til norske og internasjonale selskaper
 • Kjededirektør – rekruttering av kjededirektør for både faghandel- og dagligvarekjeder
 • IKT direktør – Rekruttering av IKT ledere til varehandels- og kjedevirksomheter
 • Logistikkdirektør – Rekruttering av logistikkdirektører til selskaper både innen grossist- og kjedevirksomheter
 • Innkjøpsdirektør – rekruttering av øverste ledere for større innkjøpsavdeling innen faghandel og dagligvare
 • Innkjøps- og Kategorisjefer – Rekruttering av kategorisjefer/innkjøpsansvarlige til både leverandører og detaljistkjeder innen dagligvare- og faghandelssektoren
 • Økonomidirektør/Finansdirektør – Rekruttering av økonomidirektør til det norske datterselskapet til internasjonalt grossistkonsern innen legemiddel/apotek
 • Konsernregnskapssjef– Rekruttering av konsernregnskapssjef til børsnoterte konsern
 • Regnskapssjef – Rekruttering av regnskapsjef og konsulenter til enkeltforetak og børsnoterte konsern
 • Controller – Rekruttering av controllere til både merkevareleverandører og faghandelskjeder
 • Markedsdirektør – Rekruttering av markedsdirektør til aktører innen dagligvarehandelen og rådgivningssektoren
 • Merkevaresjef/Marketingsjef – marketingsjefer til ulike merkevareleverandører
 • Markedssjef – Rekruttering av markedssjefer til både dagligvareleverandører og faghandelsskjeder
 • Kategoriansvarlig – Rekruttering av kategoriansvarlige til dagligvare, kiosk og faghandelssektoren
 • Produktsjef – Rekruttering av produktsjefer til leverandører både innen dagligvare og faghandel
 • Fagansvarlig matsikkerhet – Rekruttering av kvalitetssjefer og fagansvarlige for matsikkerhet både til leverandørledd og kjededrift
 • Space Manager – Rekruttering av Space Managere til leverandører innen dagligvare og faghandel
 • Kategori- og Innkjøpsdirektør, Category Manager
 • Seniorkonsulent/konsulent– Rekruttering av konsulenter på forskjellige nivåer til rådgivnings- og konsulentselskap
 • Prosjektleder– Rekruttering av prosjektledere til konsulentselskap innen varehandel generelt og FMCG-sektoren spesielt
 • Salgsdirektør – Rekruttering av salgssjefer/-direktører til både dagligvareleverandører og tjenesteleverandører
 • Kjedeleder/Regionssjef – Rekruttering av kjedeledere og regionssjefer til etablerte faghandelsskjeder og kjeder under utbygging
 • Driftssjef kjede/Kjededriftssjef – Rekruttering av driftsansvarlige til faghandelskjeder med stormarkeder
 • Key Account Manager – Rekruttering av key account managere til leverandører innen dagligvare og faghandel
 • Key Account Assistent – Rekruttering av støttepersonell for operative Key Account Managers både i det norske og svenske markedet
 • Varehussjef/Butikksjef/Ass.Varehussjef – Rekruttering av varehussjefer/butikksjefer til stormarkeder innen FMCG og faghandel – egeneide og franchise
 • Ferskvaresjef – Rekruttering av ferskvaresjefer til stormarkeder innen dagligvarekjeder
 • Avdelingsleder varehus – Rekruttering av avdelingsledere med fag- og/eller personalansvar til stormarkeder innen FMCG og faghandel
 • Salgskonsulent/Salgsmedarbeider – Rekruttering av salgskonsulenter til merkevareleverandører og salgsmedarbeidere til varehus/butikk både innen dagligvare og faghandel
 • Opplæringssjef/-ledere – Rekruttering av ledere med koordineringsansvar for identifiserte og målsatte opplæringsbehov innen faghandelskjede
 • Byggeleder – Rekruttering av byggeleder til faghandelsskjede for gjennomføring/koordinering av ombygging og omprofilering av butikker
 • Franchisetager – Rekruttering av franchisetagere til faghandelskjeder
 • Customer Service – Både ledere og kundeservicemedarbeidere til nordiske og lokale roller
 • Seniorkonsulenter/konsulenter/rådgivere innen business consulting, marketing research, media og mediaformidling

Besøks- og postadresse (NB! Ny adresse fra 04.01.2021):
Smartpeople Search & Selection AS
Østensjøveien 43 (v/Brynseng T-Banestasjon)
0667 Oslo